Výstavba a rekonstrukce RD

- Pracujeme 10-11 hodin denně / 6 dní v týdnu
- Nabízíme 5 letou záruku na provedené práce
- Zajistíme Vám dotaci na stavbu vašeho RD

Formulář pro dotazy a poptávky

Oprav dům po babičce

Nabízíme vám možnost získat dotace z programu "Oprav dům po babičce" při částečné nebo i úplné demolici rodinného domu. Zajistíme vám, že dotace bude schválena z 100 % a peníze vám budou vyplaceny před započetím prací v plné výši. Samozřejmě, budeme striktně dodržovat všechny podmínky fondu, abyste co nejdříve obdrželi potřebnou finanční podporu a mohli se pustit do realizace vašich plánů na rekonstrukci nebo novou stavbu po demolici.

Pro získání dotace na rekonstrukci domu jsou klíčové 2 podmínky

Jak bude dotace vyplácena?

Dotaci lze čerpat předem, v průběhu nebo po realizaci podporovaných opatření. Pokud žádost podáte před započetím rekonstrukce, můžete čerpat finanční prostředky formou zálohy. V případě, že podáte žádost po dokončení rekonstrukce, částka bude vyplacena formou dotace. Podporována budou pouze ta opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021. Doklady potvrzující provedení a použití finančních prostředků je možné předkládat až do roku 2028.

Omezení dvojího financování: Žadatel není oprávněn čerpat finanční prostředky z jiných fondů EU, jiných nástrojů EU nebo národních veřejných prostředků na opatření, která jsou již podpořena touto dotací. Výjimkou jsou pouze vlastní zdroje žadatele nebo jiné typy dotací, které takové použití povolují ve svých podmínkách.

Výše dotace na Oprav dům po babičce

Výše dotace a co ji lze použít: Žadatelé v tomto programu mohou získat až 1 milion korun na optimální zateplení domu, což je podmínkou pro získání zálohové dotace a výhodného úvěru. Rekonstrukci je možné rozšířit o další úsporná opatření, jako je výměna zdroje tepla, instalace fotovoltaiky, ohřevu vody, dobíjecí stanice pro elektromobily a další úsporná opatření. Celková výše dotace tak může přesáhnout i jeden milion korun.

Podpora strukturálně postižených krajů a dalších obcí: Pokračovat bude podpora strukturálně postižených krajů, a rozšíří se i na další obce s rozšířenou působností ve vybraných regionech a na území bývalých vojenských újezdů. Žadatelé z těchto oblastí získají navýšení celkové dotace o 10 %.

Zvýhodněný úvěr

Od ledna 2024 budou úspěšní žadatelé mít možnost čerpat zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen, který pokryje rozdíl mezi způsobilými náklady a vyplacenou dotací, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti. Úrok se bude pohybovat mezi třemi až čtyřmi procenty, v závislosti na aktuálním úrokovém prostředí a nastavení jednotlivých stavebních spořitelen.

Tento zvýhodněný úvěr bude dostupný pro žádosti o dotaci na optimální zateplení v obou programech. Podpora se bude týkat opatření realizovaných po 1. lednu 2021. Proces poskytnutí úvěru bude jednodušší a méně nákladný než u hypoték, a úrok bude fixován po celou dobu splatnosti. Splátky budou díky delší době splatnosti významně nižší než u spotřebitelských úvěrů.

Formulář pro dotazy a poptávky

Kdykoli nás kontaktujte, rádi vám poradíme a zpracujeme pro vás cenovou nabídku.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavíme stavby s.r.o. ,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky